Wooden Frame

Lorem Ipsum hasbeen standard daand scrambled. Rimply dummy text of the printing and typesetting industry

Siding Layout

Lorem Ipsum hasbeen standard daand scrambled. Rimply dummy text of the printing and typesetting industry

Eco Insulation

Lorem Ipsum hasbeen standard daand scrambled. Rimply dummy text of the printing and typesetting industry

TÁJÉKOZTATÓ

„A Globálunió Adótanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Építőipari Gépbeszerzés projektje”

Kedvezményezett neve:                            Globálunió Adótanácsadó Kereskedelmi ésc Szolgáltató Kft

Támogatási Szerződés száma:               PM_KOMPLEX_KKV_2020_A1/28

Projekt címe:                                              Építőipari Gépbeszerzések A Globálunió Kft. Részére

Projekt összköltsége:                               8 134 000 Ft

 A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:

A Pályázati Kiírás elsődleges célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A támogatott beruházásnak olyan hatást kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforráshatékonyságot.

A GLOBÁLUNIÓ Kft által végzett tevékenység minőségét javító eszközbeszerzés, mely során 1 db földmunkagép, kerül beszerzésre, mely eszközzel a  GLOBÁLUNIÓ Kft   gazdasági eredményei javíthatók, és jelentős mértékben növelhetők, biztosítva ezáltal a cég piaci részesedésének megtartását, illetve növelését, közvetett módon hozzájárulva ezáltal foglalkoztatotti létszámának megtartásához.

A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:

A beruházással szemben megfogalmazott legnagyobb elvárás az eddigi magasszínvonalú munkavégzés jövőbeni fenntartása és biztosítása, a vállalkozás környező térségben betöltött eddigi gazdasági szerepének erősítése és tovább növelése.

További információ kérhető:

Makó András
info@globalunio.hu